Outsourcing IT

W celu zminimalizowania nakładów finansowych i czasowych ponoszonych przez Firmy na utrzymanie w ruchu, dobór oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i efektywności obsługi użytkowników, proponujemy szeroki zakres usług z zakresu obsługi administracyjnej i serwisu struktury informatycznej.

 

Sprawna obsługa informatyczna to dla Firmy:

 • bezpieczeństwo systemów IT
 • optymalizacja kosztów działalności Firmy
 • usprawnienie procesów przepływu informacji
 • stała mobilność systemów informatycznych

Posiadamy ponad 10 letnie, udokumentowane referencjami Klientów oraz szeroką paletą autoryzacji doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu outsourcingu informatycznego.

W ramach usług outsourcingu oferujemy:

 • Audyt stanu infrastruktury IT oraz inwentaryzację sprzętu komputerowego i peryferiów, licencji na oprogramowanie, okresów gwarancji. Pozwala on przeanalizować i zabudżetować potrzeby i przyszłe nakłady na pion IT. 
 • Analizę kosztów eksploatacji. Umożliwia ona poznanie nakładów na eksploatację środków IT (np. sumaryczne koszty wykonywanych w firmie wydruków plus koszt wydruku jednej strony) oraz zaproponowanie najekonomiczniejszego rozwiązania. 
 • Doradztwo informatyczne przy planowaniu infrastruktury, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb oraz wymagań korporacyjnych. Wcześniejsze zaplanowanie kierunków i sposobu rozwoju w korelacji z posiadanymi zasobami pozwala zminimalizować ponoszone koszty i zracjonalizować planowane zakupy oraz poprawnie planować przyszłe budżety. 
 • Doradztwo w doborze sprzętu, oprogramowania i wykorzystywanych technologii – pomaga dopasować rozwiązania przystosowane do specyfiki firmy, minimalizuje ryzyko szybkiego starzenia moralnego, zapewnia niezbędną rozwojowość i skalowalność rozwiązań, ekonomiczne uzasadnienie nakładów oraz pozwala zminimalizować TCO (total cost of ownership – całkowite nakłady na utrzymanie) infrastruktury informatycznej. 
 • Szkolenia użytkowników. Mają na celu zaznajomienie użytkowników z używanym przez nich oprogramowaniem. Zwiększają efektywność pracowników oraz stopień wykorzystania funkcjonalności oprogramowania. 
 • Obsługę informatyczną serwerów i środowiska sieciowego (firewall, sieć, switche) – w tym również priorytetową reakcję na ewentualne awarie ze skróconym czasem interwencji.
 • Opiekę administracyjną nad serwerami i środowiskiem sieciowym, a w tym: zaplanowanie i utrzymywanie polityki bezpieczeństwa, zarządzanie firewallem oraz zaplanowanymi regułami dostępu do sieci wewnętrznej, instalacja najnowszych poprawek do oprogramowania serwerowego (bezpieczeństwa oraz funkcjonalnych), monitoring pracy serwerów sieciowych, monitoring aplikacji do backupu – wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z ustaloną wcześniej polityką, prace administracyjne – tworzenie, kasowanie, zmiany w kontach i grupach użytkowników, adresach e-mail, dostępie do zasobów – zarówno w sesji zdalnej jak i w siedzibie Klienta.
 • Opiekę serwisową i administracyjną nad użytkownikami i komputerami klienckimi, a w tym: hot-line – pomoc telefoniczna przy rozwiązywaniu bieżących problemów użytkowników, interwencja technika serwisu w siedzibie Klienta w przypadku niemożności rozwiązania problemu przez hot-line, okresowe, ustalane indywidualnie prace konserwacyjne w siedzibie Klienta. Pomoc w formalnościach serwisu gwarancyjnego. Pogwarancyjny serwis sprzętu i peryferiów. Inne usługi informatyczne.
 • Wsparcie zdalne

  Zdalne wsparcie to jedna z usług realizowanych w zakresie outsourcingu usług informatycznych, zarówno dla małych jak i dużych firm. W ramach budowania polityki bezpieczeństwa i utrzymywania płynności Państwa pracy proponujemy:

  • Stały monitoring środowiska informatycznego w Państwa firmie,
  • Szybki czas reakcji w przypadku awarii,
  • Zdalną administracje i wsparcie online,
  • Dostęp do wysokiej klasy specjalistów,
  • Sprzęt zastępczy,
  • Help Desk
 • Opieka informatyczna

  Jedną z form działania naszej firmy jest świadczenie obsługi informatycznej w oparciu o stałe umowy serwisowe. Coraz większe grono naszych Klientów korzysta z tej formy współpracy, gdyż gwarantuje ona obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego, pozwala na planowanie wydatków związanych z informatyką przy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy.

  Proponowana naszym Klientom opieka informatyczna na bazie Umowy Serwisowej zawiera pakiet godzin i gwarancję czasu reakcji.

  czytaj więcej

 • Asysta techniczna

  Zadania stawiane przed działami IT często wymagają realizacji dodatkowych projektów, znajdujących się poza kompetencjami lokalnych działów IT lub też wymagających dodatkowych zasobów ludzkich na czas wdrożenia.

  Proponowana przez nas usługa Asysty Technicznej umożliwia dostarczenie Klientowi wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej do realizacji poszczególnych projektów, odciążając w ten sposób działy IT lub dostarczając inżynierów systemowych o specjalistycznych kwalifikacjach, wymaganych tylko w określonej fazie projektu.

    

  Usługa umożliwia zmniejszenie nakładów bieżących na utrzymanie lokalnych działów IT oraz optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów, dostarczając specjalistów z poszczególnych dziedzin tylko w momentach, gdy są oni niezbędni. Równocześnie usługa Asysty Technicznej zapewnia dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej stosownie do potrzeb Klienta.

   

 • Umowa serwisowa IT

  Świadczymy obsługę informatyczną firm w oparciu o stałe umowy serwisowe.

  Umowa serwisowa IT pozwala na:

  • obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego,
  • gwarancję czasów reakcji serwisu,
  • dostęp do pomocy Help Desk,
  • wysoki poziom dostępności specjalistów IT,
  • możliwość stałego monitoringu stanu infrastruktury infrastruktury oraz wczesnej detekcji nieprawidłowości.

  czytaj więcej

Powered by Quick.Cms | ARNEV.net