Optymalizacja i redukcja kosztów

Sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej jest warunkiem właściwego wykorzystania wszystkich zasobów firmy. Przedsiębiorstwa podążając za zmianami na rynku inwestują w nowe technologie, nie zawsze jednak optymalnie z nich korzystając.

Właściwa analiza potrzeb, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych wymagań, redukuje błędy przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektowania lub modernizacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej a tym samym wpływa znacznie na redukcję kosztów wprowadzanych zmian.

Mając wieloletnie doświadczenie na rynku informatycznym proponujemy naszym Klientom działania mające na celu poprawę efektywności kosztowej przedsiębiorstwa. Doradzamy w utrzymaniu właściwego balansu między kosztami pozyskania a dalszą inwestycją związaną z instalacją, użytkowaniem i utrzymaniem zasobów informatycznych firmy. 


1. Redukcja kosztów infrastruktury informatycznej: 

 1. Analiza struktury wykorzystania zasobów informatycznych 
 2. Outsourcing zasobów, 
 3. Dobór i optymalizacja technologii oraz urządzeń 
 4. Redukcja przestojów 
 5. Zmniejszenie kosztów utrzymaniowych 

 

2. Redukcja kosztów telekomunikacyjnych 

 1. Analiza i optymalizacja struktury usług telekomunikacyjnych 
 2. Dobór dostawców usług telefonicznych i transmisji danych 
 3. Wsparcie w procesie negocjacji stawek 
 4. Dobór technologii 
 5. Optymalizacja i efektywne wykorzystanie sieci rozległej 
 6. Konwergencja usług danych i głosu 

 

3. Automatyzacja pracy 

 1. Analiza procesów 
 2. Automatyzacja zadań 
 3. Dobór technologii i zasobów 
 4. Zwiększenie produktywności.

 

Powered by Quick.Cms | ARNEV.net