F-Secure Corporation

Założona w 1988 roku w Finlandii firma jest dziś wiodącym dostawcą oprogramowania zabezpieczającego serwery, komputery stacjonarne i przenośne oraz urzą-dzenia typu handheld przed atakami hakerów i wirusami komputerowymi.

Centrala firmy mieści się w Helsinkach, a jej główny oddział w San Jose (USA). Pozostałe biura sprzedaży znajdują się w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji i Japonii. Z oprogramowania F-Secure korzystają naj-większe na świecie korporacje; firmy telekomuni-kacyjne, linie lotnicze, siły zbrojne i administracja pań-stwowa. Klientami firmy są m.in. Cap Gemini, Barclays Bank, Tesco, Glanbia, Deutsche Telekom, Aachener-Munchener, J&W, Honda, Tokyo-Mitsubishi Bank, Partek, ICL Invia, Sonera, Verizon.

 

Powered by Quick.Cms | ARNEV.net